Свържете се с нас: 0888066011

За нас

GLOBUS REAL ESTATE COMPANY е млада и бързо развиваща се компания, създадена с цел комплексно и висококачествено обслужване на клиенти, в областта на недвижимите имоти. Компанията разполага с офиси в София, Слънчев бряг и Смолян, както и с представителства в Москва и Рига. Компанията е развила уникална вътрешна структура и притежава добре развита маркетингова комуникация, на тази база GLOBUS REAL ESTATE COMPANY, за кратко време създаде кръг от лоялни клиенти и партньори, които допринасят за устойчивото развитие на компанията. Разполагаме с висококвалифициран екип от консултанти, експерти и юристи, които обединяват своите знания, умения и творчески потенциал за осъществяване на общата идея – постигане на висок стандарт в работата с клиенти и партньори.

Нашите специалисти са готови по всяко време компетентно да ви консултират по въпроси, свързани с посредничеството в областта на недвижимите имоти. Екип от квалифицирани юристи съдейства за коректното реализиране на сделките, гарантирайки изправността на сделката .

Основните дейности на GLOBUS REAL ESTATE COMPANY
имат следните насочености:

 • Консултации и посредничество при покупко – продажба на недвижими имоти.
 • Консултации и посредничество при отдаване и наемане на недвижими имоти.
 • Консултации и посредничество при сделки с ,,Ново строителство”.
 • Консултации и посредничество с банкови институции.
 • Анализ на пазара на недвижимите имоти
 • Правни консултации
 • Консултации и посредничество във връзка с инвестиционни проекти
 • Управление на недвижими имоти
 • Организиране престоя в България на чуждестранни клиенти във връзка с осъществяването на сделки с имоти
 • Консултации и посредничество за дизайн и обзавеждане на закупени недвижими имоти

Други сфери на дейности са:

 • Маркетингови проучвания
 • Лицензирани пазарни оценки на недвижими имоти и земеделски земи
 • Комплексно проучване и проектиране в страната и чужбина
 • Строителство и обзавеждане на жилищни, обществени и промишлени сгради, както и реконструкция и модернизация на съществуващи такива.

Клиенти

Компанията притежава широк кръг от клиенти с разнородни интереси в сферата на недвижимите имоти: от клиенти решили да закупят първото си жилище, до големи инвестиционни компании.

Ресурси

GLOBUS REAL ESTATE COMPANY разполага с динамични и гъвкави
екипи от специалисти, покриващи всички предлагани дейности. Най
– важната предпоставка за успеха Ни е постоянното поддържане на
най – високи стандарти в работата.
Качествата, които Ни отличават от останалите са – безкомпромисният
професионализъм, с който подхождаме към всеки отделен клиент, по
всеки отделен казус!

Наши партньори са:

 • Строители и инвеститори с опит и запазена марка за професионализъм и коректност
 • Първокласни банки и застрахователни дружества
 • Одиторски и консултантски компании
 • Уважавани юристи
 • Доволни клиенти, които налагат нашата марка

Ние сме създадени, за да гарантираме Вашият успешен бизнес в България и по света без оглед на граници, езици и обичаи! Връчването на тази презентация, показва желанието Ни за едно бъдещо сътрудничество!