Свържете се с нас: 0888066011

Партньори

GLOBUS REAL ESTATE COMPANY разполага с динамични и гъвкави
екипи от специалисти, покриващи всички предлагани дейности. Най
– важната предпоставка за успеха Ни е постоянното поддържане на
най – високи стандарти в работата.
Качествата, които Ни отличават от останалите са – безкомпромисният
професионализъм, с който подхождаме към всеки отделен клиент, по
всеки отделен казус!

Наши партньори са:

  • Строители и инвеститори с опит и запазена марка за професионализъм и коректност
  • Първокласни банки и застрахователни дружества
  • Одиторски и консултантски компании
  • Уважавани юристи
  • Доволни клиенти, които налагат нашата марка